Pro Viata Oradea

 

Politica Naționalǎ ȋn domeniul Medicinei Transfuzionale

Configurarea, implementarea și monitorizarea acesteia (ȋn funcție de prioritatea fiecǎrui obiectiv) are ca și actori: Ministerul Sǎnǎtǎții, Institutul Național de Hematologie Transfuzionalǎ București, Centrele județene de Transfuzie Sanguinǎ și a municipiului Bucureșsti, serviciile intraspitalicești care beneficiazǎ de terapia transfuzionalǎ cȃt și Direcțiile de Sǎnǎtate Publicǎ, prin serviciul de epidemiologie și prevenție.

Interesul comun este colaborarea profesionalǎ ȋn sensul promovǎrii securitǎții și auto-suficienței ȋn practica transfuzionalǎ, avȃnd la bazǎ medicina bazatǎ pe evidențe, aspect care impune structurarea unei strategii pe termen mediu și lung, atȃt la nivel de pre-spital (centrele de transfuzie sanguinǎ) cȃt și la nivel de spital (numeroasele specialitǎți care utilizeazǎ sȃngele și produsele din sȃnge).

Parte din interesele și obiectivele (deja declarate), se referǎ la:

Ø  Metode inovative de recrutare a donatorilor de sȃnge și strategii de fidelizare a lor (inclusiv a grupurilor minoritare) cu stabilirea target-urilor aferente

Ø  Strategii de optimizarea a actului de donare de sȃnge și produse din sȃnge, pentru creșterea nivelului de satisfacție a donatorului

Ø  Promovarea statusul de sǎnǎtate al donatorului de sȃnge; profilul criteriilor de respingere la actul donǎrii și mǎsuri corective aferente

Ø  Evaluarea factorilor ce țin de donatorul de sȃnge și produse din sȃnge, care pot amprenta calitatea produsului/stǎrii de sǎnǎtate a donatorului sau a primitorului de sȃnge și produse din sȃnge

Ø  Impactul schimbǎrilor ȋn starea de sǎnǎtate/comportamentale ale donatorului de sȃnge cu efecte asupra securitǎții/disponibilitǎții produsului transfuzional

Ø  Impactul utilizǎrii soft-ului specializat ȋn centrele de transfuzie/interconectare cu spitalele utilizatoare – pentru asigurarea trasabilitǎții produsului, a monitorizǎrii stocului la nivel național/internațional

 

">
 

Acte normative

 

HOTĂRÂREA Nr. 1364 din  4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge


HOTĂRÂRE nr. 546 din 26 aprilie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Consultativ pentru Promovarea Donării de Sânge


LEGE Nr. 282 din  5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice


ORDIN nr. 1.132 din 27 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele si specificatiile referitoare la sistemul de calitate pentru institutiile medicale care desfasoara activitati in domeniul transfuziei sanguine


ORDIN nr. 1.237 din 10 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică


ORDIN Nr. 441 din 12 martie 2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină


ORDIN Nr. 1193 din  7 iulie 2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge


ORDIN Nr. 1214 din  5 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului


ORDIN Nr. 1224 din  9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale


ORDIN Nr. 1225 din  9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judeţene


ORDIN Nr. 1226 din  9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane


ORDIN Nr. 1227 din  9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind transfuzia autologă


ORDIN Nr. 1228 din  9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare

 

Website realizat cu sprijinul

logo-weblike-pro

Localizare

Go to top