29
Iulie
2019

Anunț post vacant medici

Centrul De Transfuzie Sanguină Bihor Scoate La Concurs

Un post de medic specialist specialitatea Medicină de laborator pe perioada determinată.

La concursul pentru postul de medic se pot prezenta medici specialiști în specialitatea menționată.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

  • Cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

  • Copie xerox de diplomă de medic și adeverința de confirmare în gradul profesional;

  • Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs

  • Dovadă /înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.1 lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.1 lit d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare

  • Cazier judiciar

  • Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează

  • Chitanța de plată a taxei de concurs ; Taxa de concurs este de 150 de lei.

  • Copia actului de identitate în termen de valabilitate

  • Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității Oradea str. Dr. Louis Pasteur nr.30, în termen de zece zile calendaristice de la apariția acestui anunț.
Concursul se organizează la sediul unității la data de 19 august 2019- ora 12.
Relații suplimentare se pot obține la tel: 0359800113 și la sediul instituției.

13
Noiembrie
2014

Conferinta Urgente si Atitudini Terapeutice

13-15 noiembrie 2014

CENTRUL DE CERCETARI IN MEDICINA DE INALTA PERFORMANTA ORADEA

FUNDATIA PENTRU SANATATE

FACULTATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ORADEA

ASOCIATIA MEDICILOR DENTISTI ORADEA

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BIHOR

organizeaza conferinta

URGENTE SI ATITUDINI TERAPEUTICE; DREPTURILE PACIENTULUI IN CABINETUL MEDICAL

ORADEA, 13-15 NOIEMBRIE 2014

[12  >>  

Website realizat cu sprijinul

logo-weblike-pro
Go to top