29
Iulie
2019

Anunț post vacant medici

Centrul De Transfuzie Sanguină Bihor Scoate La Concurs

Un post de medic specialist specialitatea Medicină de laborator pe perioada determinată.

La concursul pentru postul de medic se pot prezenta medici specialiști în specialitatea menționată.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 • Cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

 • Copie xerox de diplomă de medic și adeverința de confirmare în gradul profesional;

 • Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs

 • Dovadă /înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.1 lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.1 lit d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare

 • Cazier judiciar

 • Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează

 • Chitanța de plată a taxei de concurs ; Taxa de concurs este de 150 de lei.

 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate

 • Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității Oradea str. Dr. Louis Pasteur nr.30, în termen de zece zile calendaristice de la apariția acestui anunț.
Concursul se organizează la sediul unității la data de 19 august 2019- ora 12.
Relații suplimentare se pot obține la tel: 0359800113 și la sediul instituției.

Un post de medic specialist specialitatea Medicină de laborator pe perioada determinată.

La concursul pentru postul de medic se pot prezenta medici specialiști în specialitatea menționată.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 • Cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

 • Copie xerox de diplomă de medic și adeverința de confirmare în gradul profesional;

 • Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs

 • Dovadă /înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f), la art.541 alin.1 lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.1 lit d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare

 • Cazier judiciar

 • Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează

 • Chitanța de plată a taxei de concurs ; Taxa de concurs este de 150 de lei.

 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate

 • Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale.

 Înscrierile la concurs se fac la sediul unității Oradea str. Dr. Louis Pasteur nr.30, în termen de zece zile calendaristice de la apariția acestui anunț.
Concursul se organizează la sediul unității la data de 19 august 2019- ora 12.
Relații suplimentare se pot obține la tel: 0359800113 și la sediul instituției.

Concursul constă din:

 • Proba scrisă
 • Probă practică
 • Interviu

Subiecte concurs:

 1. Antigenele şi Anticorpii sistemului OAB
 2. Antigenele sistemului Rh
 3. Subgrupele antigenelor A şi B (importanţă în transfuzia sanguină)
 4. Sistemul Kell
 5. Boala hemolitică a nou născutului
 6. Criterii de excludere temporară a donatorilor de sânge
 7. Drepturile şi obligaţiile donatorului de sânge
 8. Produse sanguine: ST, CER
 9. Produse sanguine: PPC, CRIOPRECIPITAT
 10. Produse sanguine: CTS, CTUD
 11. Diagnostic de laborator în infecţia : VHB
 12. Diagnostic de laborator în infecţia: VHC
 13. Diagnostic de laborator în infecţia: HIV
 14. Determinarea grupelor sanguine prin tehnica Beth-Vincent
 15. Determinarea grupelor sanguine prin tehnica Simonin
 16. Determinarea anticorpilor iregulari
 17. Testul de compatibilitate
 18. Testul Coombs direct şi indirect
 19. Titrarea anticorpilor anti D
 20. Hemoleucogramă: definiţie, indici eritrocitări, variaţii

Bibliografie: 

 1. O.M.S 1999- Siguranţa sângelui şi a produselor de sânge; Utilizarea corespunzătoare a sângelui şi a produselor de sânge; Serologia grupelor sanguine
 2. Tratat de medicină internă / Hematologie Partea I, Partea II de Radu Păun
 3. Vlad Apăteanu: Recoltarea, conservarea şi transfuzia de sânge
 4. Iniţierea în medicina Transfuzională- ediţia II- Dr. Florea Dana –Paula Editura RISOPRINT Cluj-Napoca-2008.

Website realizat cu sprijinul

logo-weblike-pro
Go to top