12
Aprilie
2021

Campania "Donează sânge, fii erou!"

În perioada 12-23 aprilie 2021 are loc la nivel național, în marile centre universitare, campania națională de donare de sânge „Donează sânge, fii erou!”.

Detalii campanie

11
Martie
2021

Donarea de sânge după vaccinare

Pentru a putea dona sânge după administrarea unei doze de vaccin se aplica următoarele perioade de suspendare , în situația în care NU ați prezentat în aceasta perioada nici un semn sau simptom și vă simțiți bine!

Donarea de sânge după vaccinare
04
Decembrie
2020

Anunț de angajare

Ín conformitate cu OMS 905 din 26 mai 2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

Centrul de Transfuzie Sanguină Bihor organizează în data de 18 ianuarie 2021 selecție pentru ocuparea unui post de medic specialist medicina internã – normã întreagã şi medic specialist Medicina de Laborator ½ normã, pe perioadă determinată.

Cei interesați vor depune până la data de 11 ianuarie ora 14°° la secretariatul CTS Bihor, urmatoarele documente:

 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)
 • curriculum vitae, model comun european
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specificã.


Evaluarea se va face pe baza CV-ului, iar în cazul depunerii mai multor dosare, selecţia se va face pe baza interviului.
Rezultatele vor fi afisate în data de 19.01.2021 la ora 1000 la sediul CTS Bihor.

Director
dr. Olivia Ligia Burta
05
Noiembrie
2020

Anunț

Ín conformitate cu OMS 905 din 26 mai 2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020

Centrul de Transfuzie Sanguină Bihor organizează în data de 12 noiembrie 2020 selecție pentru ocuparea unui post de ASISTENT MEDICAL Generalist cu studii postliceale, pe perioadă determinată.

Cei interesați vor depune până la data de 11 noiembrie ora 14°° la secretariatul CTS Bihor, urmatoarele documente:

 • copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului,
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului) – curriculum vitae, model comun european
 • declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specificã.


Evaluarea se va face pe baza CV-ului, iar în cazul depunerii mai multor dosare, selecţia se va face pe baza interviului.
Rezultatele vor fi afisate în data de 13.11.2020 la ora 1000 la sediul CTS Bihor.
Director
dr. Olivia Ligia Burta
25
Septembrie
2020

Donarea de plasmă "convalescentă"

In atentia:

 • persoanelor care au trecut prin COVID și doresc să doneze plasmă "convalescentă"
 • aparținătorilor, prietenilor pacienților internați pe secțiile ATI

Donarea de plasmă "convalescentă" este anonimă, nu se face "direcționat". Punga de plasmă donată se identifică doar prin cod de bare, iar eșantioane din sângele donat sunt supuse unui șir lung de teste, parte efectuate la centrul de transfuzie județean, iar dacă rezultatele testelor sunt în limite admise, alte eșantioane sunt trimise la Laboratorul Institutului Național București, pentru efectuarea unui alt șir de analize specifice, iar la final, dacă și acestea au rezultate în limite admise, cu titrul de anticorpi protectori, va fi într-un final "validată" pentru transfuzie. În funcție de cererile locale și naționale, unitățile sunt distribuite de centrele de transfuzie, spitalelor.

Pe cei care ați trecut prin boala COVID, vă așteptăm să donați (la cel puțin 14 zile de la ieșirea din perioada de autoizolare).. informații suplimentare găsiți pe link-ul dedicat COVID.

[12 3 4 5  >>  

Website realizat cu sprijinul

logo-weblike-pro
Go to top